Angst en fobische klachten

Wat is een angststoornis?

Angst is over het algemeen een nuttige eigenschap. Het stelt ons in staat om adequaat op aankomend gevaar te anticiperen. Maar soms kan angst voor bepaalde situaties of onderwerpen ook uit de hand lopen. Men ervaart dan de emotionele gemoedstoestand die angst oproept, terwijl er geen direct gevaar aanwezig is. Alsof er een alarm te scherp is afgesteld. Meestal is iemand met een angststoornis zich er goed van bewust dat de angst onrealistisch is, maar tegelijkertijd lukt het niet om het gevoel en de bijbehorende gedachten onder controle te krijgen. En wanneer de gevreesde situatie zich toch voordoet, is het gevoel zo hevig dat het onverdraaglijk lijkt.

Verschillende angstklachten

Soms zijn angstklachten gericht op de sociale omgeving. Men is in dit geval bang om in een vernederende situatie terecht te komen of door anderen veroordeeld te worden. Daardoor is de aandacht extreem naar binnen gericht en groeit de onzekerheid. Het gevolg is dat situaties met mogelijkheden tot groei en plezier consequent worden vermeden. Men geeft zichzelf dan niet de kans om van leuke sociale activiteiten te genieten. In andere gevallen is de angst specifiek. Zoals bijvoorbeeld angst voor honden, spinnen of hoogten. Dan wordt hetgeen waar men bang voor is vermeden, waardoor men niet de kans krijgt om de angstklachten te laten verminderen.

Behandeling van een angststoornis

Psychologische begeleiding helpt je om de controle over je leven weer terug te krijgen. Angstbehandeling is erop gericht om je in actie te laten komen, door enerzijds de angstige gedachten te onderzoeken en anderzijds de gevreesde situaties in de praktijk te toetsen. Cliënten die in staat zijn om hun angsten onder ogen te zien, ervaren uiteindelijk meer controle. Wij helpen je graag om hiervoor de kracht te vinden.

Last van angst en/of fobische klachten? Meld je aan voor een intakegesprek