Kwaliteitsstatuut

Sinds 2017 is het voor zorgaanbieders binnen de generalistische BGGZ het kwaliteitsstatuut van kracht. In het model-Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Een psychologische behandeling in de eerstelijn is meestal een korte behandeling. Gezien de beperkte tijd is het zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en door te dringen tot de kern van het probleem. Daardoor is er soms weinig ruimte om ook aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In dit document zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven.

Download kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Roman