Informatie voor verwijzers

Aanmelding en overleg

Psychologenpraktijk Roman verzorgt diagnostiek en/of snelle behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Voor telefonisch overleg kunt je altijd contact opnemen.

Nadat je patiënt zich telefonisch of via de mail heeft aangemeld, ontvangt hij/zij enkele digitale vragenlijsten om thuis in te vullen. Dit is in het kader van het diagnostisch proces handig, omdat we aan de voordeur een inschatting kunnen maken of wij onze cliënten de meest optimale behandeling kunnen bieden.

Welke cliënten kunt u aanmelden?

Wij zijn een kleine praktijk zonder psychiater en zonder crisisdienst. Dit betekent dat cliënten die bij ons aangemeld worden, in staat moeten zijn om zich buiten de behandeling staande te houden. Indien je als verwijzer de indruk hebt dat dit niet het geval is, dan is ons advies om samen met jouw cliënt een andere praktijk/instelling te zoeken.

Voor een overzicht van psychische klachten die wij behandelen, kun je een kijkje nemen op de informatiepagina psychische klachten. Wij hanteren enkele contra-indicaties; als een cliënt aan één (of meerdere) van de onderstaande criteria voldoet dan nemen wij hem/haar niet in behandeling.

 

  • Leeftijd jonger dan 18 jaar
  • Momenteel in crisis of een voorgeschiedenis van meerdere crisisopnames
  • (Ernstige) psychotische klachten
  • (Ernstige) suïcidaliteit
  • Verslavingsproblematiek
  • Sterk grensoverschrijdend gedrag vertonen (zoals heftige agressie)
  • Verstandelijke beperking
  • Afwezigheid van een vaste woon- of verblijfplaats