Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie en is binnen de hedendaagse GGZ de meest gekozen behandelvorm voor psychische problematiek.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck. Beck was van mening dat cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen) over gebeurtenissen centraal zouden moeten staan binnen een therapeutische behandeling. Tijdens cognitieve therapie onderzoek je samen met je therapeut of een negatieve denkwijze wel helemaal klopt. Door gedachten uit te pluizen, kan je tot de ontdekking komen dat bepaalde gedachten niet functioneel zijn en meer helpende gedachten formuleren.

Gedragstherapie

Het gedachtengoed van gedragstherapie is afkomstig uit de klassieke en operante conditionering. Bij klassieke conditionering worden verbanden aangeleerd tussen gedrag en prikkels die daaraan voorafgaan. Operant conditioneren is het leren van verbanden tussen gedrag en de resultaten die daarop volgen. Bij deze leervorm wordt bepaald bewust gedrag bekrachtigd of juist bestraft. In gedragstherapie onderzoek je samen met de therapeut naar mogelijkheden om ongewenst gedrag te laten verdwijnen of te veranderen. Door samen te onderzoeken wat de versterkende motor van ziekmakend gedrag is, kan men leren om de klacht de baas worden. 

Ideale combinatie

Door cognitieve- en gedragstherapie met elkaar te combineren kan er inzicht ontstaan in het verband tussen gedachten, gevoelens en gedragingen. Door de jaren heen zijn er binnen de cognitieve gedragstherapie methodes ontwikkeld die aansluiten op specifieke problemen. Dat maakt deze therapievorm breed inzetbaar. Daarnaast heeft cognitieve gedragstherapie de tand des tijds doorstaan, doordat het van een stevige wetenschappelijke fundering geniet.

 

Meld je aan voor een intakegesprek