Dwangstoornis

Wat is een dwangstoornis?

Bij een dwangstoornis heeft iemand last van gedachten die zich opdringen aan het bewustzijn. Vaak gaan deze gedachten over alledaagse gewoonten zoals handen wassen, kleren opruimen of controleren of de deur op slot zit na het verlaten van het huis. Wanneer er sprake is van een dwangstoornis zijn deze gedachten dermate sterk aanwezig, dat het negeren als zeer lastig wordt ervaren. De enige uitweg die iemand dan nog ervaart is het daadwerkelijk omzetten van de gedachte in gedrag.

Obsessie en compulsie

Dwangstoornis wordt ook wel obsessieve-compulsieve stoornis genoemd. Dwanggedachten worden daarbij als obsessie beschouwd en dwanghandelingen als compulsie. Iemand die last heeft van een dwangstoornis weet meestal wel dat de dwanggedachten onlogisch en/of irrationeel zijn. Daardoor kan er ook sprake zijn van schaamte en minder zelfvertrouwen. De onderliggende emotie is meestal angst.

Behandeling van dwangstoornis

De meest effectieve behandeling voor een dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie in combinatie met responspreventie. Samen met uw psycholoog gaat u stapsgewijs de dwangmatige handelingen reduceren. Dit doet u door blootstelling aan de situatie die overmatige onrust oproept (exposure) en te stoppen met de dwanghandeling die de onrust (meestal maar kortdurend) wegneemt.

Last van dwang? Meld je aan voor een intakegesprek