EMDR & Imaginaire Exposure

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Als iemand iets ergs heeft meegemaakt zoals geweld, misbruik of een ongeluk, dan kan men er psychische klachten aan overhouden. De nare gebeurtenis komt dan steeds terug in gedachten of dromen, zonder dat men er controle over heeft. Daar kunnen heftige emoties bij komen zoals boosheid, angst of verdriet. Het kan ook voorkomen dat men lichamelijke spanning ervaart, vooral wanneer men geconfronteerd wordt met plekken of voorwerpen (en zelfs geuren of geluiden) die aan de heftige gebeurtenis doen denken. Het wordt een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) genoemd als de bovenbeschreven klachten heel heftig zijn en niet vanzelf weggaan. Daarnaast krijgt men de klachten terwijl de gebeurtenis al langer dan 4 weken geleden zijn, soms zelfs jaren later. Gelukkig is PTSS goed te behandelen met EMDR of Imaginaire Exposure.

EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is een therapeutische behandelmethode die ontwikkeld is door Francie Shapiro en bestaat sinds de eind jaren 80. De therapeut zal aan u vragen om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt er een start gemaakt om het natuurlijk verwerkingsproces op gang te helpen. De therapeut vraagt om de gebeurtenis opnieuw te herbeleven, in combinatie met een afleidende prikkel. Veel cliënten geven aan dat na een EMDR-behandeling de emotionele lading gedaald is. Met andere woorden is de traumatische herinnering verdraagzaam geworden.

Imaginaire Exposure

Een andere methode om PTSS te behandelen is Imaginaire Exposure. Onderzoek geeft aan dat imaginaire exposure en EMDR ongeveer net zo effectief zijn. Tijdens imaginaire exposure stimuleert de therapeut je binnen een veilige setting om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaaldelijk en langdurig te beleven. Van de sessies worden geluidsopnames gemaakt, die je thuis kan beluisteren. Blootstelling aan pijnlijke herinneringen binnen een veilige setting leidt geleidelijk tot minder angst en tot het bijstellen van disfunctionele gedachten over de gebeurtenis en het zelfbeeld. Daardoor herstelt uiteindelijk het zelfvertrouwen.

 

Meld je aan voor een intakegesprek