Gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit

Assertiviteit en zelfvertrouwen

Assertief gedrag is een kritieke communicatieve vaardigheid. Het betekent dat men in staat is om op te komen voor eigen mening, rechten en standpunten terwijl men de gesprekspartners in hun waarde laat. Omdat assertieve communicatie gebaseerd is op wederzijds respect geeft het mensen de beste kans om hun bedoelingen effectief over te dragen. En dat is voor veel mensen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Twee gedragsvormen die vaker voorkomen zijn agressiviteit en subassertiviteit.

Agressieve communicatie

Mensen met een agressieve communicatiestijl uiten hun belangen op directe wijze zonder rekening te houden met hun omgeving. Woedende uitbarstingen, schreeuwen, intimideren en anderen beschuldigen zijn hier voorbeelden van. De omgeving reageert meestal vermijdend of confronterend op dergelijk gedrag. Er ontstaat een ‘fight or flight’ reactie en op lange termijn verslechtert het sociale contact. Agressie kan ook niet direct worden geuit. Men stemt dan in, maar zoekt vervolgens naar manieren om de boel te saboteren. We spreken dan van passief agressief gedrag.

Sub assertieve communicatie

Mensen met een sub assertieve communicatiestijl komen meestal verlegen of onderdanig over. Eigen belangen worden gemakkelijk overschaduwd door de omgeving. De omgeving krijgt daardoor groen licht om belangen en behoeften aan de kant te vegen. Angst is het onderliggende mechanisme van sub assertiviteit. Door vertekende denkgewoonten die zich in sociale situaties voor kunnen doen te onderzoeken, kan men deze angst overwinnen.

Verbeter je zelfvertrouwen

Toepassen van assertief gedrag laat het zelfvertrouwen groeien. Het stelt je in staat emoties en belangen op de juiste manier te uiten. Mensen zijn geneigd om jarenlang dezelfde communicatiestijl te hanteren. Daarom kost het tijd om deze te veranderen.  Het volgen van psychologisch consult kan deze tijdsinvestering aanzienlijk versnellen. Je leert om eigen valkuilen op snelle en efficiënte wijze kennen en wordt uitgedaagd om je doelen te bereiken.

Wil je leren om eigen behoeftes op gezonde wijze te uitten? Meld je aan voor een intakegesprek