Overspannenheid & Burn-out

Voorkomen is beter dan genezen

Onze praktijk is erop gericht om burn-out klachten te voorkomen. Dat doen we door mensen stil te laten staan bij hun motivatie, zodat de werkzaamheden die men verricht optimaal zijn afgestemd op individuele talenten. De beste manier om werk gerelateerde stress te voorkomen is om arbeid te verrichten waardoor men zich op een natuurlijke manier gedreven voelt. Wordt men te lang blootgesteld aan ongezonde stress dan is er kans op het ontwikkelen van een burn-out.

Wat is burn-out?

Symptomen van burn-out zijn chronische vermoeidheid, gevoelens van incompetentie, slapeloosheid, woede en geïrriteerdheid. Dit kan samengaan met lichamelijke klachten, zoals een stijve nek en schouders, maagklachten of hoofdpijn. Soms is er sprake van een cynische, weinig betrokken houding ten opzichte van het werk dat men verricht. Dat kan veroorzaakt worden doordat het werk inhoudelijk geen energie meer oplevert. Als men ondanks deze symptomen door blijft gaan op de oude manier, dan ontstaat de kans dat iemand niet eens meer in staat is de meest simpele taken te volbrengen. Zelfs als het gaat om activiteiten die eerst zo plezierig waren.

Herstellen van burn-out

Behandeling richt zich direct op het herstellen van vertrouwen en eigenwaarde. Dat gebeurt door te onderzoeken waar iemand zijn intrinsieke motivatie ligt. Dat is motivatie die van binnenuit komt. Samen met een psycholoog onderzoek je persoonlijke wensen en mogelijkheden om deze om te zetten naar uitvoerbare plannen. Onze visie is dat mensen uit zichzelf over genoeg veerkracht beschikken om hun eigen problemen op te lossen. Wij helpen je graag om deze veerkracht aan te wakkeren.

Last van stress, overspannenheid of burn-out klachten? Meld je aan voor een intakegesprek