Schematherapie

Wat is schematherapie?

Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert hoe je meer grip kunt krijgen op hardnekkige (denk- en gedrags-) patronen en hoe je ze kunt doorbreken. Deze behandelvorm wordt meestal ingezet als iemand vastloopt in sociale relaties, last heeft van stemmingswisselingen, zelfkritiek, woedeaanvallen of zelfbeschadiging.

Het gevoelsleven en de emotionele behoeften van een cliënt staan binnen deze therapievorm centraal. Samen met de therapeut onderzoek je hoe gebeurtenissen uit je jeugd bepalend zijn voor hoe je naar jezelf en de sociale omgeving kijkt. Vervolgens worden er verschillende (integratieve) therapeutische technieken ingezet om de invloed van deze bepalende gebeurtenissen in het huidige leven te verzachten.

Meld je aan voor een intakegesprek