Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Wat zijn somatsich onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten gaan over de verbondenheid tussen lichaam en geest. Het lichaam kan het psychologisch functioneren in sterke mate beïnvloeden. Zo kan een depressie voortvloeien uit een belangrijke medisch onderliggende oorzaak zoals een schildklierafwijking of hartklachten. Maar zeker ook andersom, kan het psychologisch functioneren onderhoudend zijn in lichamelijke klachten met en zonder medische diagnose. Bijvoorbeeld wanneer lichamelijke pijn als restverschijnsel wordt ervaren, na het ondergaan van een (psychologisch) trauma.

Psychologische behandeling van lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten horen bij het dagelijkse leven. De befaamde hypnotherapeut Milton Erikson noemde dit ook wel ‘de rauwkost van het leven’. Als het gaat om de aanmelding van lichamelijke klachten in de gezondheidszorg, worden psychologen vaak pas ingeschakeld wanneer lichamelijke klachten al enige tijd aanwezig zijn en de nadelige gevolgen voor cliënt en omgeving groot geworden zijn. Of wanneer er al grondig medisch onderzoek is verricht en er geen oorzaak gevonden wordt. In dit laatste geval gaat het om uiteenlopende klachten als hoofd- en buikpijn, jeukklachten, pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en klachten van algemene malaise en/of vermoeidheid. 

Hoe ontstaan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

Vanuit het klassieke biomedische model wordt verondersteld dat somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten een uitdrukking zouden kunnen zijn van stress, depressieve stemming, een onderliggende angststoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Binnen onze praktijk benaderen we dergelijke klachten vanuit een biopsychosociaal model. Heeft een cliënt bijvoorbeeld hoofdpijn (biologische factor) dan kan deze reageren met de gedachte ‘mijn dag is bedorven’ (psychologische factor) en een afspraak bij de psycholoog inplannen (sociale factor). Samen met de psycholoog ga je eerste instantie de klachten onderzoeken om daarna tot een passende behandeling te komen.

Heb je last van lichamelijke klachten zonder duidelijke (medische) oorzaak? Meld je aan voor een intakegesprek