Twijfels en piekergedrag

Twijfelen en piekeren

Er is een belangrijk verschil tussen twijfelen en iets overdenken. Het proces van overdenken leidt tot het ondernemen van actie of het ervaren van acceptatie, terwijl Langdurig twijfelen leidt tot vermoeidheid en uitputting. Lichaam en geest slaan door in een constante focus op ‘wat er zou kunnen gebeuren’.

Waarom twijfelen mensen?

Twijfelen is vrij normaal en komt regelmatig bij mensen voor. Ongeveer de helft van alle mensen zou bijvoorbeeld helemaal opnieuw met hun carrière beginnen als dit mogelijk zou zijn. Maar de meest ambitieuze ideeën die mensen hebben over veranderingen van carrière, eindigen bij het besluit om het oude vertrouwde beroep te blijven uitoefenen. De reden hiervan is dat mensen een grote verandering binnen hun leven als stressvol en beangstigend ervaren. Angst voor verandering werkt verlammend en kan het nalaten van een belangrijke beslissing tot gevolg hebben. En dat is jammer, want een succesvolle verandering binnen je leven kan een van de meest positieve veranderingen zijn die je ooit zult maken.

Doorbreek piekergedrag

Anderzijds kan het voorkomen dat mensen zich na het doorvoeren van een verandering nog steeds niet gelukkig voelen omdat ze de problemen van de ene naar de andere plek met zich meedragen. Wij helpen je graag moeilijke beslissingen te overbruggen en twijfelgedrag te verminderen door psychologische begeleiding. Samen onderzoeken we de gedachten en emoties die je naar het volgende station brengen. Ons uitgangspunt is om je te stimuleren in actie te komen en meer tevredenheid te ervaren, of meer berusting te vinden in acceptatie voor datgene wat niet te veranderen is.

Last van twijfels en piekergedrag? Meld je aan voor een intakegesprek